Сhat name: "TradeCoinVietNam (t.me/vietnamtradecoin)"Dang Quang 30.06.2021 22:02
êm quá BTC.D tụt
Ai đã thịt con chó của Elon Musk 30.06.2021 22:02
sáng mai 35-36 :v em đoán vậy
Hoki Doki 30.06.2021 22:02
Khổ vl sáng ngủ quên k đặt stl thế là bay tài khoản vì btc :)))
Hưng Long 30.06.2021 22:02
ráng xuống để có thêm tiền dca
có bác nào như em chờ btc tuột k :))
Cường Bùi 30.06.2021 22:03
Entry là bn vậy síp
Tuấn Tiền Tỷ 1 30.06.2021 22:03
Đang đợi tụt đây
Vì short đáy
Gồng tụt quần 4 bữa rồi
Saker Decimo 30.06.2021 22:03
có entry đó síp
Tuấn Tiền Tỷ 1 30.06.2021 22:03
Đang đợi tụt đây
Hà Lê 30.06.2021 22:03
Sáng giờ canh eth. Đến tối nó mới chịu bay.
Sáng giờ canh eth. Đến tối nó mới chịu bay.
:(
:(
Hưng Long 30.06.2021 22:04
nó lại ra tin tốt gấp
nó lại ra tin tốt gấp
Min Cherie 30.06.2021 22:04
34.3 cóng qua cắt hết lệnh
😫😫
Hà Lê 30.06.2021 22:04
Chắc đến sáng mai btc mới tuột nổi