Сhat name: "TradeCoinVietNam (t.me/vietnamtradecoin)"Min Cherie 30.06.2021 22:04
Tối nay đọc thấy nhiều tin tốt
34.3 cóng qua cắt hết lệnh
Dang Quang 30.06.2021 22:04
lên 43k=48k rồi tuột nha
Bi Nhỏ 30.06.2021 22:05
Sfp dca riết sạch túi lun
Dang Quang 30.06.2021 22:05
năm nay khác vs 2017 ghê dù sập nhưng vốn hóa altcoin vẫn ở mức ổn
Bi Nhỏ 30.06.2021 22:05
Sfp dca riết sạch túi lun
Tàotháonè 30.06.2021 22:07
Sfp bay
Flm chưa bay múc thôi ae
Sfp bay
Hưng Long 30.06.2021 22:07
ngta có thêm kinh nghiệm từ năm đó rồi k out
Dang Quang 30.06.2021 22:07
đúng hơn là có niềm tin hơn rồi
đúng hơn là có niềm tin hơn rồi
Saker Decimo 30.06.2021 22:08
sfp đang bay
sfp đang bay
tp của sfp là bnhiu nhỉ mấy síp
tp của sfp là bnhiu nhỉ mấy síp
Thang Dang 30.06.2021 22:08
ETH bay chất lượng thực sự
ETH bay chất lượng thực sự