Сhat name: "TradeCoinVietNam (t.me/vietnamtradecoin)"C H U Ộ T 🐀 30.06.2021 22:08
Sắp cuối tuần r :v
Sắp cuối tuần r :v
Dang Quang 30.06.2021 22:09
cuối tuần lẹ vậy mới tưởng thứ 2 chứ
cuối tuần lẹ vậy mới tưởng thứ 2 chứ
Saker Decimo 30.06.2021 22:10
mới đây t5 rồi á
mới đây t5 rồi á
nhanh thế
nhanh thế
Dang Quang 30.06.2021 22:12
kể từ ngày đồ sát 19/5 đến h cũng 42 ngày rồi ghê thiệt
kể từ ngày đồ sát 19/5 đến h cũng 42 ngày rồi ghê thiệt
Tàotháonè 30.06.2021 22:13
Mai đóng nên tháng
Mai đóng nên tháng
Saker Decimo 30.06.2021 22:13
sfp lên 0.74 là em về bờ dc
sfp lên 0.74 là em về bờ dc
Nguyễn Dũng 30.06.2021 22:13
Đóng nến tháng thì sao bác
Đóng nến tháng thì sao bác
Quang Minh 30.06.2021 22:14


Bim bim
Bim bim